A FAIR PARTNERSÉG – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • A fogvatartottak erőszakos radikalizálódásának megelőzése.
  • Radikális eszmékkel való szakítás elősegítése.
  • Társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítése.

A FAIR PARTNERSÉG

A FAIR projektben 10 partner vesz részt 9 Európai országból, a Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (IT) vezetése alatt. A szervezet nagy tapasztalattal rendelkezik az NGO menedzsment területén, az addikcióval küzdők rehabilitációjában valamint az ilyen emberek munkaerőpiacra történő visszajuttatásában, képzési programokban, kutatómunkában, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos mediációban, rabok önéletrajzának megírásával kapcsolatos tevékenységekben és a kísérő nélküli külföldi kiskorúakat segítő szolgáltatások felügyeletében. Az FNVF menedzseli a FAIR projektet és vezeti az „alternatív büntetés-végrehajtási intézetek a radikalizálódott rabok rehabilitációjáért” modell kialakítását.

A FAIR tartalmak kifejlesztését 3 kutatási és oktatási intézmény végzi: az Arq Pszichotrauma Szakértői Csoport (NL), amely egy holding szervezet pszichotraumás szakértők száméra; a szakértői csoport börtönben dolgozók szükségleteinek felmérését végzi és az olyan európai legjobb gyakorlatokat elemzi, amelyek célja az erőszakos radikalizálódás megelőzése és megakadályozása. Az ENSZ Európai Bűnmegelőzési Intézete – HEUNI (FI) elnevezésű intézmény fő profilja a nemzetközi információcsere elősegítése a bűnmegelőzés területén. A harmadik szervezet a Máltai Egyetem (MT), amely a „Börtönoktatás és visszaintegrálási program” keretein belül szorosan együttműködik a Corradino büntetés-végrehajtási intézettel és a FAIR projekten belül a vitacsoportokért és a börtönüzemeltetők számára szervezett képzési programokért felelős.

A projekt tartalmak terjesztése az online platformon valamint az online konzultációs szolgáltatáson keresztül történik, amelyeket az EuroCoop – Európai Kutatási és Fejlesztési Intézet (SI) fejleszt ki – ők már számos IT megoldást hoztak létre sebezhető célcsoportok számára, főleg rabok és romák megsegítésére. Az EuroCoop szorosan együttműködik a tartalmak legfőbb terjesztőjével, a Szociális Innovációs Alap – SIF (LT) nevű szervezettel, amely egy jótékonysági és segítő alapítvány, és rendkívül tapasztattal bír őrizetbe vett személyek nem börtönben, hanem fogadóközpontban történő őrzése területén, illetve szakértő a pszichológiai tanácsadásban olyan kockázatot jelentő csoportok esetében, mint az őrizetesek és a migránsok.

A FAIR képzési program, online platform és konzultációs szolgáltatás prototípusát 4 partner országban a következők készítik el:

  • a DARTKE (HU), mely szervezet munkájának középpontjában a társadalmi változások és átalakulások Magyarország dél-alföldi régiójában és egyéb területein áll. A szervezet szorosan együttműködik a tudományos élet képviselőivel annak érdekében, hogy javítsa a társadalmi körülményeket;
  • a Trebnje Oktatási és Kutatási Központ – CIK Trebnje (SI), akik oktatási programokat szerveznek felnőttek és hátrányos helyzetű csoportok, különösen rabok és romák számára;
  • az Élethosszig Tartó Tanulást Népszerűsítő Központ – CPIP (RO) – ez a szervezet a börtönökben dolgozók, tanárok és a társadalmi gondoskodás területén tevékenykedők szakmai fejlődésére koncentrál;
  • valamint a Associação Portuguesa Conversas de Psicologia – APCdP (PT), akik rabok számára valósítanak meg személyes készségeket fejlesztő tréningeket portugál börtönökben, azért hogy jobbá tegyék az életüket a börtön falain belül és kívül is.