A FAIR PROJEKT EREDMÉNYEI – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

 • A fogvatartottak erőszakos radikalizálódásának megelőzése.
 • Radikális eszmékkel való szakítás elősegítése.
 • Társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítése.

A FAIR PROJEKT EREDMÉNYEI

 • A FAIR projekt épít az európai országokból összegyűjtött LEGJOBB GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYÉRE (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) – a börtönökben megvalósuló iszlám radikalizáció megelőzése és megakadályozása érdekében tett intézkedések területén – valamint a KOCKÁZATI MUTATÓK (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) a már radikalizálódott és a radikalizálódás veszélyének kitett rabok észlelése során című jelentésre; ennek részét képezik olyan elemek, attitűdök és viselkedések, amelyek hasznosak lehetnek a kockázatnak kitett rabok észlelésében.
 • A börtönök üzemeltetői részt vesznek abban az üzemeltetői szükségletelemzésben – a radikalizálódás megelőzésének és/vagy kezelésének folyamata során felmerülő szükségletekről van szó – amely a JELENTÉS AZ ÜZEMELTETŐK SZÜKSÉGLETEINEK ELEMZÉSÉRŐL (EN) című beszámolóban kerül majd összefoglalásra.
 • KÖZÖS IRÁNYELVEK (EN) meghatározása a börtönüzemeltetők számára szükségleteik elemzése céljából – ezeket kell követni, amikor az olyan üzemeltetők szükségleteit azonosítják és térképezik fel, akik a radikalizálódás kockázatának kitett rabokkal dolgoznak.
 • MEGELŐZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS PROGRAM (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) a fogvatartottak számára, ez lehetővé teszi, hogy a börtönüzemeltetők segítsenek a raboknak a radikalizálódás megelőzősében vagy a radikális eszmékkel való szakításban, valamint abban, hogy a fogvatartottakat fokozatosan felkészítsék a szabadon engedésre.
 • A fentebb felsorolt dokumentumok elkészítése során összegyűlt releváns segédanyag, amely a FAIR ONLINE PLATFORMON 10 nyelven elérhető.
 • Kerekasztal beszélgetések az érintett felek és döntéshozók részvételével minden partner országban, melyek célja konkrét helyzetek bemutatása és szükségletek ismertetése az adott országokban – ezeket a KÖZÖS VITACSOPORT BESZÁMOLÓ (EN) foglalja össze.
 • 170 börtönüzemeltető 9 országból vesz részt a KÉPZÉSI PROGRAM BÖRTÖNÜZEMELTETŐK SZÁMÁRA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) elnevezésű programban, melynek célja a kapacitásépítés, annak érdekében, hogy az üzemeltetők hatékonyabbá váljanak a radikalizációs tényezők észlelésében a börtönökben, valamint hogy növeljék tudásukat és fejlesszék képességeiket.
 • ONLINE KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS minden partner ország nyelvén, ami lehetővé teszi a fogalmak tisztázását és irányt mutat a frissen kiképzett börtönüzemeltetők számára.
 • A folyamat értékelése ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZATTAL (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) történik, és az eredményeket a PROGRAM BÖRTÖNÜZEMELTETŐK SZÁMÁRA: ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) foglalja össze.
 • ALTERNATÍV BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI KÖZPONT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO) készül, hogy megvizsgálja, milyen előnyei vannak egy olyan központ létrehozásának, ahol radikalizálódott bűnelkövetőket és a radikalizálódás veszélyének kitett rabokat gyűjtenek össze egy intézményben a börtön falain kívül. Ezekben a központokban a fogvatartottak a program során segítséget kapnak abban, hogy szakítsanak a radikális eszmékkel és újra beilleszkedjenek a társadalomba.
 • 12 ORSZÁG PROTOKOL (EN, HU, IT, LT, MT, PT), a kulcsfontosságú intézmények megnevezésével az alternatív büntetés-végrehajtási központ létrehozása érdekében, kerül kidolgozásra a résztvevő országokban.
 • A MEGELŐZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS PILOT PROGRAMOT ÉRTÉKELŐ JELENTÉS (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) azt a célt szolgálja, hogy láthatóvá váljanak a program eredményei, mégpedig egy közös metodológia alapján összegyűjtve.
 • A FAIR projekt 10.000 polgárt, 170 börtönüzemeltetőt és 162 érintett felet szólít meg a projekt weboldalával, FB és Linkedin profiljaival, amelyek a közös LÁTHATÓSÁGI CSOMAGON alapulnak, és részüket képezi a projekt logója és egységes vizuális megjelenése. PROJEKT FÜZETEK (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) is rendelkezésre állnak, a projekt gyors áttekintése céljából.