APIE PROJEKTĄ – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Užkirsti kelią kalinių smurtiniam radikalėjimui.
  • Skatinti išsilaisvinimą nuo radikalėjimo.
  • Palengvinti reintegraciją į visuomenę.

APIE PROJEKTĄ

Užkirsti kelią kalinių smurtiniam radikalėjimui.

Skatinti išsilaisvinimą nuo radikalėjimo.

Palengvinti reintegraciją į visuomenę.

Projekto „FAIR“ metu sprendžiama radikalėjimo problema, ypatingą dėmesį skiriant kalėjimų sistemai, bandant:

  • sukurti greitą vidinę perspėjimo sistemą, kurią kalėjimų darbuotojai galėtų praktiškai pritaikyti ankstyviesiems radikalėjimo simptomams aptikti;
  • parengti alternatyvų įkalinimo modelį, į kurį įeina ekstremistinių sulaikytųjų išsilaisvinimo nuo radikalėjimo ir tolesnės reabilitacijos programos.

Pagrindiniai projekto „FAIR“ tikslai:

  • užkirsti kelią teroristinėms grupėms verbuoti ir įtraukti į radikalėjimo procesus projekte dalyvaujančiose šalyse gyvenančius Europos ir užsienio piliečius;
  • skatinti esančių kalėjimuose asmenų išsilaisvinimą nuo radikalėjimo.

Įvairių veiklų metu į projektą „FAIR“ yra aktyviai įtraukiamos šios tikslinės grupės:

  • 170 profesionalių darbuotojų, dirbančių kalėjimuose (įkalinimo įstaigos pareigūnai, socialiniai darbuotojai, už sveikatos priežiūrą atsakingi darbuotojai, savanoriai, dvasininkai, teisininkai) yra įtraukiami į diskusijų grupes ir mokymo programą, skirtą kalėjimų darbuotojams (WP4), siekiant tobulinti jų įgūdžius ir kompetencijas bei įrengti pavojų sistemą, kuri aptiktų ir stebėtų radikalėjimo procesą kalėjimo viduje. Programoje vadovaujamasi kovos su smurtiniu radikalėjimu gerosiomis praktikomis ir projekto metu atlikta kalėjimų darbuotojų poreikių analize (WP3). Programą palaikyti padeda dvi priemonės: internetinė platforma su naudingais ištekliais ir e-konsultacijos kalėjimų darbuotojams. Šios dvi priemonės yra propaguojamos tiek socialiniuose tinkluose, tiek visose projekto partnerių šalyse organizuojamuose skaidos renginiuose (WP2).
  • 50 įkalinti asmenys, atvirai prijaučiantys radikalėjimui arba ekstremizmui, yra įtraukiami į reabilitacijos programą 8 ES kalėjimuose (HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI).
  • 162 suinteresuoti asmenys iš teismų sistemos ir institucijų atstovai dalyvauja skleidžiant informaciją apie radikalių kalinių reabilitacijos alternatyvios įkalinimo įstaigos modelį (WP5), kad būtų pasiekti susitarimai, leidžiantys konkrečių veiksmų įvykdomumą kalėjimų sistemoje.