Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Radikalizacija, ki vodi v terorizem

Težava pri radikalnih stališčih do katerihkoli vprašanj je, da ekstremna radikalizacija lahko vodi v ekstremna dejanja, vključno s terorizmom. Seznanjeni moramo biti z naslednjimi izrazi: terorizem, mednarodni terorizem in domači ekstremizem. Kaj je terorizem? Teroristične skupine uporabljajo nasilje in grožnje z nasiljem za propagiranje svojih idej in kot sredstvo za dosego ciljev. Pogosto si prizadevajo […]

Več…

Mednarodni terorizem

Mednarodni terorizem s strani skupin kot sta Islamska država Iraka in Levanta (ISIL) in Al Kaida predstavlja grožnjo od vsepovsod, ki presega nacionalne meje. Sedež imajo na ozemljih z nefunkcionalno vlado, kar jim olajša usposabljanje rekrutov in načrtovanje kompleksnih, zahtevnih napadov. Te skupine svoja dejanja upravičujejo s skrajno interpretacijo islama in imajo pogosto željo in […]

Več…

Domači ekstremizem

Domači ekstremizem se nanaša predvsem na posameznike ali skupine, ki izvajajo kazniva dejanja z namenom doseganja širših ciljev, kot so na primer “skrajno desničarski ekstremisti”. Lahko želijo spremeniti zakonodajo ali vplivati na notranjo politiko in to poskušajo doseči izven meja običajnega demokratičnega procesa. […]

Več…

Skrajna desnica

Skrajna desnica (radikalna desnica, desno krilo, ekstremizem desnice) je politična oznaka za stranke in gibanja, ki temeljijo na fašističnih, rasističnih in/ali skrajno reakcionarnih ideologijah. Pripadniki skrajne desnice podpirajo koncept neenakosti rezultatov, kar pomeni, da je ena skupina ljudi že po naravi boljša od druge. Sprejemajo tudi neenakost možnosti, podpirajoč koncepte, kot so segregacija, množični izgon vseh, […]

Več…

Džihad

Džihad: boj proti sovražnikom islama. Biti ekstremist ni protizakonito. Mnogi imajo ekstremističen pogled na številne stvari, a to še ne pomeni, da kršijo zakon. Ekstremist, ki postane terorist, z nezakonito uporabo sile, s terorjem ali z grožnjo z nasiljem prepričuje druge, naj podprejo ekstremistična prepričanja. Skozi zgodovino smo bili priča različnim ekstremističnim skupinam, ki so […]

Več…

Državni zakoni o terorizmu

Slovenski kazenski zakonik (v štirih členih) že obravnava terorizem, njegovo financiranje, poveličevanje in usposabljanje posameznikov zanj ter ga prepoznava kot kaznivo dejanje, za katero nalaga kazni v razponu od treh do petnajstih let zapora. Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 108. do 111. člen KZ-1 Na podlagi dodatnega protokola h Konvenciji […]

Več…

Radikalizacija

Radikalen: če nekaj velja za ekstremistično ali se zelo razlikuje od česarkoli, kar je do sedaj veljalo za običajno, potem rečemo, da je radikalno. Radikalizacija je opredeljena kot dejanje ali proces, ki povzroči, da nekdo zavzame radikalna stališča do političnih ali družbenih vprašanj.   Menim, da je preprečevanje radikalizacije učinkovitejše od deradikalizacije, kar pomeni, da […]

Več…

Fairbot

Predlagam ogled video posnetka ‘Universities for terrorists’ EU prisons turning into radicalization hotspots: