Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Ennaltaehkäistä vankien väkivaltaista radikalisoitumista.
  • Edistää irtautumista.
  • Helpottaa yhteiskuntaan palautumista.

Radikalisoituminen

Radikaali on jokin, jota pidetään äärimmäisenä tai hyvin poikkeavana asiana, henkilönä tai ilmiönä aikaisempiin verrattuna. Radikalisoituminen on prosessi, jossa henkilö omaksuu radikaalin näkökulman poliittisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin. Radikalismiin yhdistetään usein myös seuraavat käsitteet: Jihad: Arabiaksi “ponnistelu” tai ”kamppailu”. Muslimeille jihadia on kahdenlaista: sisäistä, joka on kiusausta vastaan taistelua ja halua kehittyä, sekä ulkoista, joka on […]

Lue lisää…

Terrorismi

Terroristijärjestöt käyttävät väkivaltaa (ja uhkailevat sillä) saavuttaakseen päämääränsä. Ne pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon ja painostamaan päättäjiä, mutta tekevät tämän tavanomaisen demokraattisen prosessin ulkopuolella Ekstremismi ei itsessään ole lainvastaista. Henkilö voi olla ekstremistinen monessakin asiassa, mutta tämä ei vielä ole tae laittomasta toiminnasta. Ekstremististä tulee terroristi, jos hän käyttää laitonta väkivaltaa tai uhkailee saadakseen muut mukautumaan ajattelumaailmaansa. […]

Lue lisää…

Kansainvälinen terrorismi

Kansainvälisiin terroristijärjestöihin lukeutuvat muun muassa ISIS/ISIL ja al Qaida. Näillä järjestöillä on omia maa-alueita ilman erillistä hallintoa, jolloin ne voivat helpommin kouluttaa jäseniään ja suunnitella yksityiskohtaisia hyökkäyksiä. Erityisesti nämä kaksi esimerkkijärjestöä perustavat sodankäyntinsä radikaaleihin näkemyksiin islamista, ja ne pyrkivät usein tekemään terroritekoja länsimaissa sekä rekrytoimaan uusia jäseniä. Sanastosta: Terrorismin rahoitus = Tiedostettu tai tarkoituksenmukainen rahan […]

Lue lisää…

Jihad

Jihad: taistelu islamin vihollisia vastaan Sanastosta: Jihad = Arabiaksi “ponnistelu” tai ”kamppailu” Muslimeille jihadia on kahdenlaista: sisäistä, joka on kiusausta vastaan taistelua ja halua kehittyä, sekä ulkoista, joka on taistelua islamin puolesta.. […]

Lue lisää…

Äärioikeisto

Äärioikeisto (radikaali oikeisto, oikeistoekstremismi yms.): Äärioikeistolla viitataan poliittisiin puolueisiin ja liikkeisiin, jotka perustuvat fasistisiin, rasistisiin ja/tai äärimmäisen taantumuksellisiin näkemyksiin ja ideologioihin. Äärioikeistolaiset kannattavat ideologiaa, jonka mukaan eri ihmisryhmät ovat luonnollisesti eriarvoisia. Tämä ajattelutapa sisältää yleensä myös mahdollisuuksien eriarvoisuuden, jolloin käsitteet kuten muiden, ei-valkoisten rotujen eristäminen, joukkokarkoitus ja joskus jopa joukkomurha nousevat jonkinlaiseen keskiöön. Nämä radikaalimmat […]

Lue lisää…