Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Razlike med spoloma in radikalizacija

Radikalizacija je ‘dinamičen proces, v katerem posameznik vse bolj sprejema in podpira nasilni ekstremizem. Razlogi za ta proces so lahko ideološki, politični, verski, družbeni, gospodarski ali osebni’. Jasno je, da se v teroristične skupine vključujejo tudi ženske. ISIS novači ženske na različne načine, med drugim s sklepanjem zakonskih zvez in prepričevanjem, naj storijo nasilna dejanja, […]

Več…

Fairbot