Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Sodelovanje z zunanjimi agencijami

Radikalizacija ni edina težava v posameznem zaporu, oddelku ali centru. Gre za svetovno vprašanje, ki ga morajo skupaj reševati različne agencije. Nevladne organizacije (NVO) se običajno osredotočajo na eno področje ponovne vključitve v družbo in rehabilitacije. Med predavanjem se bodo udeleženci seznanili s svetovnimi in lokalnimi NVO, ki delujejo v korist posameznikov na prestajanju kazni […]

Več…

Fairbot

Priporočam v branje: