FAIR-HANKE – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Ennaltaehkäistä vankien väkivaltaista radikalisoitumista.
  • Edistää irtautumista.
  • Helpottaa yhteiskuntaan palautumista.

FAIR-HANKE

Ennaltaehkäistä vankien väkivaltaista radikalisoitumista.

Edistää irtautumista.

Helpottaa yhteiskuntaan palautumista.

FAIR-hanke puuttuu islamilaiseen radikalisoitumiseen vankilakontekstissa tarkoituksenaan:

  • lisätä vankilahenkilökunnan tietoisuutta radikalisoitumisesta ja edesauttaa sitä, että radikalisoitumisen merkit havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja
  • kehittää vaihtoehtoinen irtautumismalli radikalisoituneille vangeille (tätä osuutta ei kuitenkaan toteuteta Suomessa)

FAIR-hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • ennaltaehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja puuttua EU-kansalaisten ja hankkeeseen osallistuvissa EU-maissa asuvien ulkomaalaisten rekrytointiin ISIS:iin yhteyksissä oleviin terroristiryhmiin,
  • edistää radikalisoituneiden henkilöiden irtautumista aatteesta vankiloissa.

FAIR-hankkeen eri toiminnot kohdistuvat aktiivisesti etenkin seuraaviin kohderyhmiin:

  • 170 VANKILOISSA TYÖSKENTELEVÄÄ AMMATTILAISTA (vartijat, rikosseuraamusesimiehet, ohjaajat, sosiaalityöntekijät, psykologit, terveydenhuollon työntekijät, papit, jne.) ovat mukana keskustelutilaisuuksissa ja koulutusohjelmassa (WP4), joiden tarkoituksena on lisätä heidän tietoisuuttaan ja kykyjään tunnistaa radikalisoitumisen varhaisia tunnusmerkkejä. Koulutusohjelma perustuu eurooppalaisten radikalisaation vastaisten hyvien käytäntöjen analyysiin ja vankilahenkilökunnan kyselyvastauksiin heidän koetuista tarpeistaan (WP3). Ohjelmaa täydentää kaksi nettipohjaista työkalua: osallistava internetsivusto ja portaali, joita mainostetaan sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa, sekä tilaisuudet 9 maassa (WP2).
  • 50 VANKIA, jotka ovat avoimesti radikalisoituneita tai riskissä joutua rekrytoiduksi, ovat mukana kuntoutusohjelmassa 8:ssa EU:n alueella sijaitsevassa vankilassa. (HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI)
  • 162 SIDOSRYHMIEN EDUSTAJAA oikeusjärjestelmän toimijoista muihin toimijoihin ovat mukana levittämässä tietoisuutta vaihtoehtoisesta irtautumismallista (WP5), jotta mallia voitaisiin konkreettisesti toteuttaa vankilajärjestelmissä.