FAIR PARTNERSTVO – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

FAIR PARTNERSTVO

FAIR združuje 10 partnerjev iz 9 evropskih držav. Koordinator FAIR je Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (IT), ki ima izkušnje z upravljanjem nevladnih organizacij, rehabilitacijo ljudi z zasvojenostjo in njihovo ponovno vključevanje na trg dela. FNVF prav tako izvaja usposabljanje, raziskave, mediacijo pri mladoletnih kazenskih postopkih, avtobiografsko pisanje za zapornike in nadzorne službe za tuje mladoletnike brez spremstva. FNVF vodi projekt FAIR in pripravo modela alternativnih centrov za pridržanje in rehabilitacijo radikaliziranih zapornikov.

Razvoj vsebin FAIR zagotavljajo 3 raziskovalne in izobraževalne ustanove:

Arq Psychotrauma Expert Group (NL), krovna organizacija za strokovnjake s področja psiholoških travm, ki zagotavljajo oceno potreb med zaposlenimi v zaporih ter analizo najboljših evropskih praks o ukrepih za preprečevanje in boj proti nasilni radikalizaciji. V FAIR projektu Arq skupaj z evropskim inštitutom za preprečevanje in nadzor kriminala, povezanim z Združenimi narodi The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations – HEUNI (FI), spodbuja mednarodno izmenjavo informacij o preprečevanju in nadzoru kriminala. Univerza na Malti University of Malta (MT) v okviru Programa za izobraževanje v zaporih in reintegracijo tesno sodeluje s skladom Corradino Correctional Facility in zagotavlja FAIR diskusijske skupine ter usposabljanje zapornikov.

Vsebina projekta se razširja prek spletne strani, participativne spletne platforme in spletne posvetovalnice za mentorje, ki jo je razvil EuroCoop, Inštitut za evropske raziskave in razvoj (SI). EuroCoop je v preteklosti razvil več informacijskih rešitev za ranljive ciljne skupine, zlasti zapornike in Rome. V projektu FAIR tesno sodeluje z vodilnim diseminatorjem Social Innovation Fund – SIF (LT). SIF je dobrodelna in podporna fundacija z izkušnjami v sprejemnih centrih za pripornike zunaj zaporniškega sistema. So strokovnjaki za psihološko svetovanje rizičnim skupinam, kot so priporniki in migranti.

Program usposabljanja FAIR ter spletna platforma in spletna posvetovalnica za mentorje so preizkušeni v 4 partnerskih državah prek FAIR partnerjev: