FAIR REZULTATI – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

 • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
 • Spodbuja neradikalizacijo.
 • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

FAIR REZULTATI

 • Projekt FAIR temelji na ZBIRANJU NAJBOLJŠIH EVROPSKIH PRAKS (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) v zvezi z ukrepi za preprečevanje nasilne radikalizacije v zaporih, in POROČILU O KAZALNIKIH TVEGANJA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) za odkrivanje radikaliziranih zapornikov in zapornikov, ki so dovzetni za radikalizacijo. Poročilo podrobno opisuje elemente, stališča in vedenja, ki so uporabni pri odkrivanju ogroženih zapornikov.
 • Potrebe mentorjev v zaporih glede preprečevanja in / ali ravnanja z radikalizacijo so povzete v POROČILU O ANALIZI POTREB MENTORJEV V ZAPORIH (EN).
 • SKUPNE SMERNICE (EN) podajajo smernice za odkrivanje in beleženje potreb mentorjev, ki delajo z zaporniki, katerim grozi radikalizacija.
 • PROGRAM ZA PREPREČEVANJE IN REHABILITACIJO (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) omogoča mentorjem v zaporih preprečevanje radikalizacije zapornikov, pomoč pri preprečevanju radikalizacije in podpira postopen prehod v življenje zunaj zapora.
 • Ustrezna dodatna gradiva, zbrana pri pripravi zgornjih dokumentov, so na voljo na FAIR SPLETNI PLATFORMI v 10 jezikih.
 • V vseh partnerskih državah so organizirane okrogle mize z deležniki in odločevalci za evidentiranje razmer in potreb v nacionalnem kontekstu. Povzetki okroglih miz so zbrani v SKUPNEM POROČILU O SKUPINSKIH DISKUSIJAH (EN).
 • 170 mentorjev v zaporih iz 9 držav je vključenih v PROGRAM USPOSABLJANJA ZA MENTORJE V ZAPORIH (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI), ki spodbuja sposobnosti mentorjev za odkrivanjem radikalizacijskih dejavnikov v zaporih ter izboljšuje njihovo znanje in veščine.
 • SPLETNA POSVETOVALNICA v vseh partnerskih jezikih omogoča pojasnila in usmeritve za novo usposobljene mentorje v zaporih.
 • Celoten proces spremlja EVALVACIJA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) in rezultati so povzeti v EVALVACIJSKEM POROČILU PROGRAMA ZA MENTORJE V ZAPORIH (EN, FI, HU, IT , LT, MT, NL, PT, RO, SI).
 • ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ALTERNATIVNEGA CENTRA ZA PRIDRŽANJE (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO) se izvaja za preučevanje koristi, ki izhajajo iz ustanovitve centra za nastanitev radikaliziranih prestopnikov in zapornikov, ki jim grozi radikalizacija po izpustu. Center jim bo spremljal skozi program nevključevanja v radikalizacijo in ponovnega vključevanja v družbo.
 • 12 NACIONALNIH PROTOKOLOV (EN, HU, IT, LT, MT, PT) s ključnimi institucijami za oblikovanje alternativnega centra za pridržanje je vzpostavljenih v sodelujočih državah.
 • POROČILO O PILOTNI IZVEDBI PROGRAMA ZA PREPREČEVANJE IN REHABILITACIJO (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) na podlagi skupne metodologije služi za prikaz rezultatov programa.
 • Projekt FAIR naslavlja 10.000 državljanov, 170 mentorjev v zaporih in 162 deležnikov prek spletnih strani projekta, Facebooka in Linkedina. VIZUALNA PREDSTAVITEV projekta temelji na skupnem paketu z logotipom projekta in drugimi vizualnimi elementi. PROJEKTNI LETAK (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) je na voljo za hiter pregled projekta.