FAIR SAMENWERKING – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Voorkomen van gewelddadige radicalisering van gedetineerden.
  • Aanmoedigen van afscheiding van de radicale groep.
  • Faciliteren van re-integratie in de samenleving.

FAIR SAMENWERKING

FAIR brengt 10 partners uit 9 Europese landen samen. Coördinator van FAIR is de Italiaanse organisatie Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (FNVF), met ervaring in NGO management, rehabilitatieprogramma’s voor verslaafden en hun herintreding op de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft FNVF training, doet onderzoek, bemiddelt in het jeugdstrafrecht, organiseert autobiografische schrijfactiviteiten voor gedetineerden en doet supervisie van buitenlandse minderjarigen zonder begeleiding. FNVF coördineert het FAIR project en leidt de voorbereidingen voor het alternatieve detentiemodel voor de rehabilitatie van geradicaliseerde gedetineerden.

De inhoudsontwikkeling van FAIR wordt geleverd door 3 instituten op het gebied van onderzoek en onderwijs:

Arq Psychotrauma Expert Group (NL), een koepelorganisatie voor experts op het gebied van psychotrauma, zal de behoefteanalyse onder gevangenispersoneel aanleveren. Bovendien zal een Europees best practices onderzoek naar preventie en bestrijding van gewelddadige radicalisering uitgevoerd worden in samenwerking met The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations – HEUNI (FI, Finland), een organisatie die zich inzet om internationale informatie-uitwisseling op het gebied van misdaadpreventie en –controle te bevorderen. De derde partner is de University of Malta (MT), welke binnen hun Prison Education and Re-entry Programme nauw samenwerkt met de Corradino gevangenis op Malta en in FAIR verantwoordelijk is voor de discussiegroepen en trainingen voor gevangenismedewerkers.

De projectinhoud wordt verspreid via de website, een digitaal platform en een online consultatie, ontwikkeld door EuroCoop, Institute for European Research and Development (SI, Slovenië). Dit instituut heeft verschillende IT oplossingen ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen, voornamelijk gedetineerden en Roma. EuroCoop werkt nauw samen met Social Innovation Fund – SIF (LT, Litouwen), een liefdadigheids- en ondersteunende organisatie met ervaring in opvangcentra voor gedetineerden buiten gevangenissen en expert in psychologische begeleiding van risicogroepen zoals gedetineerden en immigranten.

Het trainingsprogramma, het web platform en de online consultatie van FAIR worden in vier partnerlanden getest. Dit wordt gedaan door:

  • DARTKE (HU, Hongarije), een organisatie met een focus op sociale veranderingen in de zuidelijke regio van de Grote Hongaarse Laagvlakte en daarbuiten ter verbetering van de omstandigheden in samenwerking met het academische veld.
  • The Trebnje Center for Education and Culture – CIK Trebnje (SI, Slovenië), een organisatie die onderwijsprogramma’s aanbiedt, gericht op volwassenen en achtergestelde groepen, voornamelijk gedetineerden en Roma.
  • The Center for Promoting Lifelong Learning – CPIP (RO, Roemenië), een organisatie die zich inzet voor de professionele ontwikkeling van gevangenispersoneel, leraren en sociaal werkers, en
  • Associação Portuguesa Conversas de Psicologia – APCdP (PT, Portugal), een organisatie die ‘soft-skills’ programma’s aanbiedt in Portugese gevangenissen, om het welzijn van gedetineerden te verbeteren zowel binnen als buiten de gevangenismuren.