FAIR TULOKSET – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

 • Ennaltaehkäistä vankien väkivaltaista radikalisoitumista.
 • Edistää irtautumista.
 • Helpottaa yhteiskuntaan palautumista.

FAIR TULOKSET

 • FAIR pohjautuu KOKOELMAAN EUROOPPALAISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ, jotka liittyvät väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn vankiloissa (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) sekä raporttiin RISKI-INDIKAATTOREISTA, (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) joiden perusteella voitaisiin tunnistaa radikalisoituneita vankeja, ja vankeja, jotka ovat riskissä joutua radikalisoituneiksi. Indikaattorit liittyvät mm. vankien käyttäytymiseen ja asenteisiin.
 • Vankilahenkilökunta on mukana vastaamassa kyselyyn tarpeistaan, jotta he voisivat paremmin puuttua ja ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista vankiloissa. Kyselyn tulokset julkaistaan RAPORTISSA VANKILAHENKILÖKUNNAN TARPEISTA (EN).
 • YHTEISET OHJEISTUKSET (EN), joiden avulla selvitetään, millaisia tarpeita vankilahenkilökunnalla on tunnistaessaan radikalisoitumisen vaarassa olevia vankeja ja työskennellessään heidän kanssaan.
 • ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNTOUTUSOHJELMA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) vangeille, jotta he voisivat helpommin irtaantua radikalismista ennen vapautumistaan vankilasta.
 • Yllä mainitut raportit ja lisämateriaalit ovat saatavilla FAIR INTERNETSIVUSTOLLA 10 eri kielillä.
 • Hankkeessa järjestetään myös pyöreän pöydän keskusteluja sidosryhmien edustajien ja päätöksentekijöiden kanssa kansallisen tilanteen ja tarpeiden kartoittamiseksi. Näiden tulokset julkaistaan YHTEISESSÄ KESKUSTELURAPORTISSA. (EN).
 • 170 vankilatyöntekijää 9 maasta osallistuu KOULUTUSOHJELMAAN VANKILAHENKILÖKUNNALLE (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI), jonka tarkoituksena on kehittää vankilahenkilökunnan taitoja tunnistaa radikalisoitumisen tunnusmerkkejä ja parantaa heidän tietotaitoaan.
 • INTERAKTIIVISEN PORTAALIN kautta koulutukseen osallistuneet henkilöt voivat saada lisäselvennystä ja ohjausta heitä askarruttavissa asioissa.
 • Prosessi arvioidaan ARVIOINTITYÖKALULLA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) ja tulokset vedetään yhteen VANKILAKOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTIRAPORTISSA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI).
 • VAIHTOEHTOISEN VANKEINHOITOYKSIKÖN TOTEUTETTAVUUSSELVITYS (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO) tarkastelee mahdollisuutta toteuttaa erillinen yksikkö radikalisoituneille vangeille sekä niille vangeille, jotka ovat riskissä joutua radikalisoituneeksi, jotta heidän kanssaan voitaisiin toteuttaa radikalisoitumisesta irtautumiseen ja yhteyskuntaan palaamiseen tähtäävä kuntoutusohjelma. Hankkeen tätä osaa ei toteuteta Suomessa.
 • 12 MAAPÖYTÄKIRJAA (EN, HU, IT, LT, MT, PT) keskeisten viranomaisten kanssa vaihtoehtoisen yksikön toteuttamiseksi. ENNALTAEHKÄISEVÄN PILOTTIKUNTOUTUSOHJELMAN ARVIOINTIRAPORTTI (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) pyrkii arvioimaan yhteiseen metodologiaan perustuvan ohjelman.
 • FAIR hanke tavoittaa 10.000 kansalaista, 170 vankilahenkilökunnan ja 162 sidosryhmien edustajaa projektin internetsivuston, Facebookin ja Linkedinin kautta. Lisäksi NÄKYVYYTTÄ lisäävät hankelogo ja muut visuaaliset materiaalit HANKKEEN ESITTEET (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) esittelevät hankkeen toiminnot ja tavoitteet.