Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Prevenirea radicalizarii violente a detinutilor.
  • Promovarea dezangajarii.
  • Facilitarea reintegrarii in societate.

Glosar

akhi frate

 

amir lider

 

Bay’ ah jurământ de credință oficial

 

dar al-harb teritoriu de conflict

 

dar al-Islam teritoriul Islamului

 

dar al-kufr teritoriul necredincioșilor

 

Dawa apel la Islam

 

dawlah Statul

 

digital umm comunitate online a femeilor jhihadiste; Umm  cuvânt arab pentru mamă

 

descurajare proces prin care un individ nu mai este implicat în terorism

 

extremism deținerea vederilor politice sau religioase extreme; fanatism

 

fard ayn obligație individuală

 

fard kifaya obligație colectivă

 

fitna tentație sau probă; neînțelegere cu comunitatea musulmană

 

luptător străin persoane care s-au alăturat unui conflict armat în străinătate

 

hadith povestiri care redau cuvintele și faptele Profetului, scrise de cei care l-au cunoscut.

 

hijra (de asemenea, scris Hijrah sau Hejira) migrare către ISIS / Califatul Da’esh

 

insurgent o persoană care luptă împotriva unui guvern sau a unei conduceri sau a unei forțe conducătoare cu scopul de a o răsturna

 

jahiliyyah Vârsta ignoranței

 

jihad străduință; ‘eforturi’ sau ‘luptă’. Musulmanii disting între două forme de jihad: jihad-ul interior, cu referire la lupta împotriva tentațiilor și pentru îmbunătățirea personalității unei persoane, și o luptă militară dusă pentru apărarea (teritoriului) Islamului.
kufr necredincios

 

kunjah poreclă

 

lup singuratic un terorist care activează singur, fără asistență sau comunicare operațională cu alți extremiști
mujahed plural mujahedin, luptător jihadist

 

neo-fascism mișcare politică care dorește crearea unei societăți omogene, din punct de vedere radial sau etnic, condusă de un lider cu puteri autoritariste.

 

program o serie de activități efectuate unele în conjuncție cu altele, de exemplu un atelier sau o conferință, cu scopul și obiectivul educării

 

PVE / CVE Împiedicarea Extremismului Violent (PVE) / Contracararea Extremismului Violent (CVE). Utilizarea mijloacelor non-coercitive pentru a încerca să se gestioneze determinanții și/sau cauzele de bază ale extremismului violent.

 

radicalizare Radicalizarea teroristă este înțeleasă ca fenomenul complex al adoptării opiniilor, vederilor și ideilor, de către oameni, care ar putea conduce la comiterea actelor de terorism.
materiale de radicalizare includ literatura sau filmulețele care sunt utilizate de radicali pentru încurajarea sau sprijinirea altora în vederea adoptării ideologiei radicale. A se vedea și Rumiyah

 

rasism prejudecată, discriminare sau antagonism orientat asupra cuiva dintr-o rasă diferită, pe baza convingerii că propria rasă a unei persoane este superioară

 

RAN Rețeaua de Conștientizare  a Radicalizării. Hub și platformă europeană pentru schimbul de experiențe, colectarea cunoștințelor, identificarea bunelor practici și crearea noilor inițiative pentru rezolvarea radicalizării.

 

Rumiyah Reviste online de propagandă, lansate de SI, pentru persoanele care nu vorbesc arabă. Lansate prima dată în septembrie 2016.

 

Salafism mișcare fundamentalistă, islamică, sunnită, care are în vedere revenirea la o societate pur islamică

 

sahabiyyat însoțitoare ale Profetului

 

shahada profesia de credință; de asemenea, martiraj

 

shahid martor; de asemenea, martir

 

Sharia lege coranică strictă

 

shirk păcatul de a practica politeismul sau de a atribui oricărei persoane caracteristici divine
Shura Consiliu

 

takfir excomunicat; musulman izgonit

 

finanțarea actelor de terorism Furnizarea sau colectarea de fonduri, prin orice mijloace, direct sau indirect, cu intenția sau cunoașterea faptului că acestea vor fi utilizate, în totalitate sau parțial, pentru un plan terorism

 

tawhid unitate a lui Dumnezeu

 

Umma comunitatea musulmană

 

VE Extremism Violent. În principal, extremismul violent este considerat ca incluzând, dar a nu fi limitat la actele de terorism.