Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Prevenirea radicalizarii violente a detinutilor.
  • Promovarea dezangajarii.
  • Facilitarea reintegrarii in societate.

Reintegrare

Grupul țintă

Asistenți sociali pentru reintegrare

Ofițeri de penitenciar

Conducerea penitenciarului

Ofițeri de probațiune

Ofițeri de eliberare condiționată

Ofițeri de legătură

 

Număr de participanți sugerat

14

 

Durata

3 ore

 

Echipamente

  • Flipchart

 

Obiectivul

De a fi capabil să înțeleagă ce implică reintegrarea și nevoile infractorilor violenți care vor fi eliberați în curând.  Majoritatea deținuților au 3 nevoi de bază referitoare la reintegrare, adică cazare, educație și formare și angajare.

 

Rezultatele procesului de învățare

La finalul acestei sesiuni, participantul trebuie să poată dezvolta următoarele:

Cunoștințe

  • Să știe cu ce nevoi de reintegrare s-ar putea confrunta infractorii violenți și cum să-i ajute pentru și în cadrul tranziției lor.

Abilități

  • Cunoștințe pentru identificarea nevoilor de reintegrare a deținuților pe durata ultimelor 6 luni (cel puțin) petrecute în spatele barelor.
  • Să dorească să ofere ajutorul necesar, ca și să știe unde să se adreseze (de exemplu, ONG-uri și instituții externe) atunci când penitenciarul nu asigură serviciul respectiv.

Atitudini

  • Atitudine tolerantă și răbdătoare. Nu toți deținuții doresc să accepte ajutorul imediat, deci insistența blândă reprezintă un element obligatoriu.

 

Introducere în lecție

 

Imaginați-vă că sunteți un deținut. Ați ispășit deja 5 ani din pedeapsa dvs. pentru o infracțiune cu violență legată de ISIS. Și membrii familiei dvs. au comis infracțiuni cu violență. Prin programele din penitenciare și mentorat, ați realizat că revenirea la comunitatea dvs. anterioară va fi dificilă din moment ce ați dori să aveți o viață normală, fără infracțiunii.

Ce nevoie anticipați că ați avea pentru a reuși și a nu mai reveni la penitenciar și a nu fi radicalizat din nou, în viitor?

 

Dezvoltare

Nivelul introductiv

Pasul  1: Slide-urile 1-6 transmit o imagine de ansamblu pe scurt a reintegrării cu privire la infractorii radicali.

 

Pasul  2:  Păstrați rolul de deținut și scrieți o scrisoare guvernatorului penitenciarului prin care îi explicați nevoile dvs. de reintegrare (personale), de ce tip de ajutor considerați că aveți nevoie și cum credeți că va fi benefic acest ajutor.

 

Nivelul avansat

Pasul  3: Pe lângă nevoile de reintegrare de bază, OMU (Unitatea de Management Infractori) din Marea Britanie a formulat 9 zone de reabilitare și reintegrare a infractorilor, sub forma a Nouă Căi.

Aceste Căi sunt listate în Slide-ul 7. Cum credeți că aceste zone sunt legate de reintegrarea indivizilor radicalizați, dacă există această legătură?

 

Concluzii

Nivelul introductiv

Astăzi, am analizat nevoile de reintegrare pentru deținuții radicalizați. Urmăriți filmulețul de mai jos : https://www.youtube.com/watch?v=_8Wff0dp_64

 

Ce credeți despre el?

 

Nivelul avansat

Urmăriți filmulețul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=fdwSFdJ2nM8.

 

Cum credeți că această problemă are efecte asupra reintegrării infractorilor extremiști? Ce ar putea constitui bune practici pentru remedierea acestei prolemele?

 

Evaluare

De ce credeți că reintegrarea, în termeni de deținuți, ar trebui să fie un aspect important de gestionat pe durata încarcerării, în termeni de împiedicare a recidivelor?

Materiale de citit

Nivelul introductiv

Materiale obligatorii de citit:

Linii directoare pentru serviciile din penitenciare și de probațiune cu privire la radicalizare și extremismul violent https://rm.coe.int/16806f3d51

 

Materiale suplimentare de citit:

Moore, R (2011). Beyond the prison walls: Some thoughts on prisoner ‘resettlement’ in England and Wales (Dincolo de zidurile penitenciarului: Gânduri asupra reintegrării deținuților în Anglia și Țara Galilor), Criminology & Criminal Justice 12(2) 129–147

 

Nivelul avansat

Materiale obligatorii de citit:

Inspectoratul pentru Penitenciare, Marea Britanie. Prevederi de reintegrare pentru infractorii adulți (De la Secțiunea 5 în continuare): https://www.justiceinspectorates.gov.uk/cjji/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/Resettlement-thematic-for-print-Sept-2014.pdf

 

Materiale suplimentare de citit:

Unitatea de Excluziune Socială (2002), Reducerea ratei recidivismului foștilor deținuți. Extras de la https://www.bristol.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocuments/Reducing%20Reoffending.pdf

 

Informații pentru Facilitator

Facilitatorul trebuie să cunoască foarte bine reintegrarea ca domeniu în sine, mai degrabă decât doar reintegrarea cu privire la infractorii extremiști violenți. Aceasta deoarece, în anumite domenii, există o linie foarte subțire  între diferitele nevoi de reintegrare  din moment ce reintegrarea este un domeniu foarte individual. Mai degrabă decât să se centreze pe literatura de specialitate și studiile de caz referitoare la radicalizare, facilitatorul trebuie să acorde atenție individului, acolo unde este alcătuit un plan personalizat pentru nevoile sale individuale.