Sveiki atvykę į nuotolinio konsultavimo platformą – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Užkirsti kelią kalinių smurtiniam radikalėjimui.
  • Skatinti išsilaisvinimą nuo radikalėjimo.
  • Palengvinti reintegraciją į visuomenę.

Sveiki atvykę į nuotolinio konsultavimo platformą

Internetinės konsultavimo paslaugos suteikia galimybę susipažinti su smurtinio radikalėjimo pagrindinėmis sąvokomis ir pamokomis. Turinys pateiktas remiantis projekto FAIR kalėjimų darbuotojų mokymo programa, kurią galima rasti kaip .pdf vadovą.

Naudojant konsultavimo paslaugas

4 pagrindiniai vaizdiniai ir operaciniai skyriai:

  • PAGRINDINIS SKIRSNIS yra tas, kuriame jūs skaitote šį tekstą. Svarbiausia informacija ir pamokos pasirodys spustelėjus pasirinktą skyrių Naršymo meniu.
  • NARŠYMO MENIU yra dešiniojo lango pusėje. Jį sudaro skyriai, suskirstyti pagal raktinius žodžius, kad galėtumėte lengvai rasti reikalingą turinį, tiesiog spustelėkite pasirinktą skyrių.
  • RAKTINIUS ŽODŽIUS galima rasti Naršymo meniu skyriuje ŽYMOS. Jie apima terminus, būdingus kiekvienam skyriui. Spustelėjus pasirinktą raktinį žodį, turinys randamas pagal pasirinktą terminą.
  • FAIRBOT rodomas apatiniame dešiniajame lango gale. Jis automatiškai pasirodo tuose skyriuose, kur rekomenduojami tolimesni skaitiniai bei vaizdo medžiagos.

Linkime geros patirties!

Fairbot

Sveiki, aš esu FAIRbot. Šis langas automatiškai pasirodys skyriuose, kuriuose galėsite naudotis literatūros skaitiniais bei vaizdine medžiaga.

Iki pasimatymo!