Konsultacijos – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Užkirsti kelią kalinių smurtiniam radikalėjimui.
  • Skatinti išsilaisvinimą nuo radikalėjimo.
  • Palengvinti reintegraciją į visuomenę.

Konsultacijos

Fairbot

Hi there, I`m FAIRbot. I appear automaticaly in those chapters, where you can access suggestions for further reading and audio-video materials.

See you!