Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • A fogvatartottak erőszakos radikalizálódásának megelőzése.
  • Radikális eszmékkel való szakítás elősegítése.
  • Társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítése.

Radikalizáció

Radikális: Amennyiben valami szélsőségesnek, vagy a korábbiaktól nagyban eltérőnek tekinthető, az ‘radikálisnak’ minősül.

A radikalizáció olyan tevékenység/folyamat, amelynek során valaki politikai vagy szociális kérdésekben szélsőséges pozíciót sajátít el másoktól.

Két másik szó is létezik, amelyet gyakran a radikalizációhoz kapcsolunk:

Dzsihád: törekvés; ‘erőfeszítést’ vagy ‘küzdelem’. A Muszlimok a dzsihád két formáját különböztetik meg: a belső dzsihád a saját benső kísértéseink elleni küzdelmet jelenti, valamint önmagunk jellemének fejlesztését, másik jelentése pedig az ‘iszlám földjének’ védelmét jelenti.

Szélsőséges jobboldal (a szélsőjobboldal, a radikális jobboldal, a jobboldal, jobboldali szélsőségesség):

A szélsőjobb (vagy szélsőséges jobboldal) egy politikai címke, amellyel pártokat vagy mozgalmakat jelölnek, melyek fasiszta, rasszista vagy szélsőségesen reakciós ideológiákon alapulnak. Hivatalosan a szélsőjobboldaliak azt a koncepciót fogadják el, hogy az “eredmények nem egyenlően oszlanak meg”, azaz egy társadalmi csoport természeténél fogva jobb, mint egy másik. Ezen kívül hajlamosak az esélyegyenlőséget tagadni, előnyben részesítve a szegregációt, tömeges deportálásokat a nem-fehérek körében (vagy más ‘fajúak’ körében), valamint akár a genocídiumot is, bár gyakran ezeket a nézeteket burkoltan terjesztik, vagy online trollkodás formájában. (ld: /pol/).

A “szélsőjobboldali” címke sok mindenre alkalmazható, az abszolút monarchiáktól kezdve a nácizmusig, aminek az a következménye, hogy a szélsőjobboldaliak sokszor egymással is összetűzésbe kerülhetnek, ha másként képzelik el az “uralkodó osztály” eszméjét.

 

A Szószedetből:

  • Radikalizáció = a terroristák radikalizációját egy olyan komplex jelenségként értelmezik, amikor az emberek olyan véleményeket és nézeteket sajátítanak el, amelyek terrorista cselekmények elkövetéséhez vezethetnek.

A radikalizáló anyagok olyan irodalmat és videó felvételeket jelentenek, amelyeket a radikálisok használnak arra, hogy saját ideológiájukat mások meggyőzésére használják. Ld. még Rumiyah.

Fairbot

Az alábbi két angol nyelvű cikket ajánlom:

EIP magyarázó: A radikalizáció megértése

http://www.eip.org/en/news-events/eip-explainer-understanding-radicalisation

 

‘Minden radikalizáció lokális’ Egy bizonytalan koncepció létrehozása és nehézségei

http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2016/05/ep84.pdf?type=pdf