O FAIR PROJEKTU – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

O FAIR PROJEKTU

Projekt preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.

Spodbuja neradikalizacijo.

Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

FAIR obravnava problem nasilnega ekstremizma s posebnim poudarkom na zaporniškem sistemu. Poskuša:

  • Vzpostaviti notranji sistem zgodnjega zaznavanja radikalizacijskih kazalnikov v zaporih in takojšnje opozarjanje ustreznemu osebju, in
  • izdelati alternativni model kot odgovor na obstoječe ukrepe, ki vključuje programe preprečevanja radikalizacije in rehabilitacijo za skrajno radikalizirane obsojence.

Glavni cilji projekta FAIR so:

  • preprečiti in odvračati radikalizacijo in ter vključevanje evropskih in tujih državljanov v teroristične skupine,
  • spodbujati nevključevalno vedenje pri odvajanju radikaliziranih posameznikov v zaporih.

Projekt FAIR naslavlja in aktivno vključuje naslednje ciljne skupine skozi več aktivnosti:

  • 170 STROKOVNJAKOV, KI DELAJO V ZAPORIH (policija, izvajalci socialne pomoči, zdravstveni delavci, prostovoljci, verski predstavniki, odvetniki) je vključenih v skupine za razprave in program usposabljanja za zapornike (WP4). Cilj razprav in programa je izboljšanje sposobnosti in spretnosti strokovnjakov ter vzpostavitev sistema opozarjanja za odkrivanje in spremljanje radikalizacije v zaporu. Program sledi analizam najboljših evropskih praks o ukrepih za preprečevanje in boj proti nasilni radikalizaciji, pri čemer upošteva potrebe mentorjev v zaporih (WP3). Program je podprt z dvema spletnima orodjema: s spletno platformo, ki vsebuje nabor uporabnih materialov s področja preprečevanja nasilne radikalizacije in ​​spletno posvetovalnico za mentorje. Obe se promovirata prek družabnih omrežij in dogodkov v živo v 9 partnerskih državah (WP2).
  • 50 ZAPORNIKOV, ki so bodisi odkrito radikalizirani bodisi dovzetni za ekstremistične ideje, je vključenih v program rehabilitacije v osmih zaporih v EU (Madžarska, Italija, Litva, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija).
  • 162 DELEŽNIKOV, predstavnikov institucij in pravosodnega sistema, ki sodelujejo pri razširjanju modela alternativnih centrov za pridržanje za rehabilitacijo radikaliziranih zapornikov (WP5). Cilj je doseči sporazume, ki omogočajo konkretno operativno izvedbo v zapornih sistemih.