Over het FAIR project – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Voorkomen van gewelddadige radicalisering van gedetineerden.
  • Aanmoedigen van afscheiding van de radicale groep.
  • Faciliteren van re-integratie in de samenleving.

Over het FAIR project

Voorkomen van gewelddadige radicalisering van gedetineerden.

Aanmoedigen van afscheiding van de radicale groep.

Faciliteren van re-integratie in de samenleving.

FAIR richt zich op het probleem van radicalisering met een specifieke focus op het gevangeniswezen, met als doel:

  • een intern en tijdig waarschuwingssysteem te creëren voor gevangenismedewerkers, waarbij symptomen van radicalisering in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden, en
  • het uitwerken van een alternatief model voor traditionele hechtenis, waarin afscheidings- en rehabilitatieprogramma’s voor extremistische gedetineerden zijn opgenomen.

Hoofddoelen van FAIR:

  • het voorkomen en ontmoedigen van radicaliseringsprocessen en het rekruteren van Europese en buitenlandse burgers binnen de partnerlanden door terroristische groeperingen.
  • het bevorderen van afscheidingsgedrag bij geradicaliseerde gedetineerden.

FAIR richt zich op het actief betrekken van de volgende doelgroepen door middel van verschillende activiteiten:

  • 170 professionals uit het gevangeniswezen (penitentiaire politie, sociaal werkers, personeel uit de gezondheidszorg, vrijwilligers, religieuze vertegenwoordigers, advocaten) worden opgenomen in discussiegroepen en trainingsprogramma’s voor gevangenismedewerkers (WP4). Het doel is om hun bekwaamheid en vaardigheden te bevorderen, en om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat radicalisering binnen gevangenissen detecteert en monitort. Het programma volgt de analyse van Europese best practices van maatregelen voor preventie en bestrijding van gewelddadige radicalisering, terwijl ook de behoeften van gevangenismedewerkers in kaart worden gebracht (WP3). Het programma wordt ondersteund door twee web tools: een platform met relevante informatie en een online consultatie voor gevangenismedewerkers. Beiden worden verspreid via sociale netwerken en live bijeenkomsten in 9 partnerlanden (WP2).
  • 50 gedetineerden, zowel openlijk geradicaliseerd als kwetsbaar voor extremistische rekrutering, nemen deel aan het rehabilitatieprogramma in 8 Europese gevangenissen (Hongarije, Italië, Litouwen, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië).
  • 162 belanghebbenden vanuit het juridische en institutionele veld zijn betrokken bij het verspreiden van het model voor alternatieve detentie centra ten behoeve van de rehabilitatie van geradicaliseerde gedetineerden (WP5). Het doel is om afspraken te maken die de concrete operationele haalbaarheid in gevangenissystemen mogelijk maakt.