PROJEKTO „FAIR“ PARTNERIAI – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Užkirsti kelią kalinių smurtiniam radikalėjimui.
  • Skatinti išsilaisvinimą nuo radikalėjimo.
  • Palengvinti reintegraciją į visuomenę.

PROJEKTO „FAIR“ PARTNERIAI

Projektą „FAIR“ įgyvendina 10 partnerių iš 9 Europos šalių. Projektui vadovauja Italijos organizacija Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo – FNVF, turinti patirties šiose srityse: NVO valdymas, problemų dėl priklausomybių turinčių žmonių reabilitacija ir jų reintegracija į darbo rinką, mokymai, moksliniai tyrimai, nubausto jaunimo mediacija, autobiografinio rašymo veiklos kaliniams, supervizijos nelydimiems užsienio šalių nepilnamečiams. FNVF kuruoja „FAIR“ projektą bei vadovauja alternatyvaus įkalinimo centro, skirto radikalių kalinių reabilitacijai, modelio kūrimo darbams.

Projekto „FAIR“ mokymo medžiagą kuria trys mokslinių tyrimų bei švietimo institucijos. Arq psichotraumos ekspertų grupė (Nyderlandai) yra atsakinga už kalėjimų personalo darbuotojų poreikių vertinimą ir gerųjų Europos praktikų, skirtų kovai su smurtiniu radikalėjimu, analizę. Ši organizacija kartu su Europos nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institutu, bendradarbiaujančiu su Jungtinėmis Tautomis – HEUNI (Suomija) skatina tarptautinius informacijos mainus, susijusius su nusikaltimų prevencija ir kontrole. Trečiasis, kuriantis projekto medžiagą, partneris – Maltos universitetas (Malta), turintis Kalėjimų ugdymo ir pakartotinio įdarbinimo programą, kurioje glaudžiai bendradarbiauja su Maltoje esančiu kalėjimu Corradino Correctional Facility. Šis partneris yra atsakingas už projekto „FAIR“ diskusijų grupes bei kalėjimų darbuotojų mokymus.

Projekto metu sukurta medžiaga pateikiama internetinėje platformoje ir aptariama e-konsultacijų metu. Už šių priemonių sukūrimą atsakingas Europos tyrimų ir plėtros institutas – EuroCoop (Slovėnija), turintis patirties rengiant IT sprendimus, skirtus pažeidžiamoms tikslinėms grupėms, taip pat kaliniams ir romams. EuroCoop glaudžiai bendradarbiauja su Socialinių inovacijų fondu – SIF (Lietuva) – labdaros ir paramos fondu, turinčiu patirties teikiant reintegracijos paslaugas pažeidžiamoms tikslinėms grupėms, įskaitant pagalbą migrantams bei pabėgėliams.

Projekto „FAIR“ mokymo programos, internetinės platformos ir e-konsultacijų prototipą 5 šalyse partnerėse sukūrė šios organizacijos:

  • nevyriausybinė organizacija DARTKE (Vengrija), kuri daugiausia dėmesio skiria socialiniams pokyčiams ir transformacijoms pietiniame Didžiųjų lygumų Vengrijos regione ir glaudžiai bendradarbiauja su akademinės srities specialistais, kad pagerintų socialines sąlygas;
  • Trebnje švietimo ir kultūros centras – CIK Trebnje, kuris vykdo mokymo programas suaugusiems ir nepalankioje socialinėje padėtyje esančioms grupėms, ypač – kaliniams ir romams;
  • Mokymosi visą gyvenimą skatinimo centras – CPIP (Rumunija), daugiausia dėmesio skiriantis kalėjimų personalo darbuotojų profesiniam tobulėjimui, mokytojams ir socialinės paramos specialistams bei
  • Portugalijos psichologinių pokalbių asociacija – APCdP (Portugalija), kuri Portugalijos kalėjimuose įgyvendino bendrųjų gebėjimų programą, siekdama pagerinti kalinių gyvenimą kalėjimuose ir už jų ribų.