Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

 • Prevenirea radicalizarii violente a detinutilor.
 • Promovarea dezangajarii.
 • Facilitarea reintegrarii in societate.

Radicalizarea și Penitenciarele: Care este legătura?

Prezentarea lecției

Grupul țintă

Echipa de Conducere la vârf a Penitenciarului (PSMT)

Ofițerii de Corecție (CO)

Personalul de Sprijin din Penitenciare (PSS) (profesori, asistenți sociali, psihologi, psihiatri, personalul Organizațiilor Non-Guvernamentale/ Organizațiilor Voluntare)

 

Număr de participanți sugerat

14

Durata

3 ore

 

Echipamente

 • Tablă
 • Laptop
 • Proiector date
 • Flipchart
 • Proiecții audio
 • (sau televizor mare)

 

Obiectivul

La finalul acestei sesiuni, participanții trebuie să poată

 • Gestiona deținuții care au acționat pe baza unei ideologii extremiste violente
 • Gestiona persoanele care sunt supuse riscului de radicalizare
 • Oferi sprijin și siguranță deținuților încarcerați
 • Sprijini reabilitarea
 • Sprijini reintegrarea
 • Gestiona prolema radicalizării în penitenciare.

 

Rezultatele procesului de învățare

Cunoștințe

 • Înțelegerea faptului că nu toate persoanele condamnate pentru acte de terorism reprezintă același risc pentru societate ca alți deținuți
 • Cunoașterea modului de a recunoaște aceste niveluri diferite de amenințări
 • Crearea unui mediu sănătos în penitenciar și între deținuți
 • Înțelegerea avantajelor și dezavantajelor concentrării sau dispersării deținuților suspectați sau condamnați de comiterea actelor extremiste violente.
 • Cunoașterea modului de sprijinire a deținuților pentru o reintegrare de succes în societate.
 • Cunoașterea modului de sprijinire a deținuților pentru o abordare bazată pe desistare la adresa radicalizării.

 

Abilități

 • Abilitatea de a sprijini o relație pozitivă personal-deținuți
 • Abilitățile de crearea a mediilor sănătoase în penitenciar
 • Abilitatea de a lucra cu cei care provin din alte instituții conexe (abordare multi-instituție)
 • Abilitatea de a sprijini deținuții pentru o reintegrare de succes în societate
 • Abilitatea de a sprijini deținuții pentru desistarea radicalizării.

 

Atitudini

 • O atitudine de respectare a drepturilor universale ale omului, întotdeauna, într-un mediu penitenciar
 • O atitudine de înțelegere a motivului pentru care pozițiile radicale pot determina persoanele să adopte radicalizarea
 • Sentimentul că deținuții sunt capabili de schimbare pozitivă, și poate oferi sprijin pentru a-i ajuta să renunțe la extremism.

 

Introducere în lecție

Întrebare de deschidere:

Penitenciarele sunt ‘Universități’ pentru radicalizare?

Începeți prin urmărirea acestui filmuleț:

‘Universități pentru teroriști’, penitenciarele UE se transformă în creuzete de radicalizare

https://www.youtube.com/watch?v=Pk8JtaJewsw

Deschideți o discuție asupra principalelor aspecte ridicate în cadrul acestui filmuleț.

 

După discuție, rugați participanții să citească:

Trebuie să discutăm despre radicalizarea din penitenciare. Mariam Mokhtar – 25.10.2017. Free Malaysia Today

 

Dezvoltare

Nivelul introductiv

Pasul  1:  Discuție în clasă: Principala întrebare:

Care sunt riscurile asociate radicalizării în penitenciare?

Rugați participanții să-și treacă contribuțiile pe un flip chart.

 

Comparați ce au scris aceștia pe tablă cu următoarele:

 • recrutarea altor deținuți;
 • sprijinirea grupurilor extremiste din penitenciare;
 • sprijinul asigurat de grupurile extremiste din afara penitenciarelor;
 •  pregătirea pentru acte ilegale inspirate de ideologii/extremiste violente după eliberarea din penitenciar;
 • ostilitate la adresa altor grupuri de deținuți și/sau a personalului penitenciarelor;
 • radicalizare sporită din cauza nemulțumirilor/frustrării/furiei legată de faptul că se află în penitenciar.

 

 

Pasul  2:  Urmăriți și comparați aceste două filmulețe:

Al treilea Jihad: Radicalizarea din penitenciare

https://www.youtube.com/watch?v=rQ8evikPTAk

 

Programul de de-radicalizare pilot desfășurat în penitenciarele franceze

 

Notă pentru facilitator

Contribuiți la discuție prin sublinierea urătoarelor aspecte (în cazul în care acestea nu sunt indicate de ofițeri):

 • Persoanele pot face schimbări pozitive și pot renunța la violență, chiar dacă unele pot alege să nu o facă.
 • Convențiile asupra drepturilor universale ale omului trebuie respectate.
 • Persoanele condamnate pentru comiterea actelor de terorism nu prezintă toate același risc pentru societate.
 • Un mediu penitenciar mai sigur și mai ordonat, inclusiv în termeni de relații dinamice, reprezintă o precondiție pentru limitarea proceselor de radicalizare și pentru sporirea de-radicalizării / descurajării.
 • Pentru prevenirea radicalizării și sprijinirii proceselor de de-radicalizare / descurajare, este vitală o cooperare multi-instituții.
 • (RAN P&P Gestionarea radicalizării într-un context penitenciar și de probațiune – document de lucru al practicienilor)

 

Pasul  3:  Crearea unui mediu sănătos în penitenciare și între deținuți

Întrebarea cheie:

Pe o scală de la 1 la 10, indicați nivelul fiecăruia dintre următoarele aspecte în penitenciarul dvs. Considerați că penitenciarul dvs. reprezintă un mediu sănătos?

 

 • Siguranță: dacă personalul din penitenciare nu poate sprijini un mediu sigur, deținuții vor forma grupuri care oferă prietenie și protecție. Aceste grupuri pot deveni, în anumite situații, bande din penitenciar care sporesc ierarhizarea, nivelul de pericol, conflictele dintre deținuți și dintre deținuți și personal.
 • Încredere: un concept dificil de realizat într-un mediu caracterizat de neîncredere care se dezvoltă, adeseori, în mediul penitenciar. Totuși, încrederea este un factor important atunci când gestionăm deținuții în general, mai poate mai mult atunci când este vorba de prevenirea radicalizării și contribuirea la descurajare;
 • Corectitudine: să fii radical nu este o infracțiune și nu trebuie să conducă, pe cont propriu, la măsuri represive care să meargă mai departe decât cele impuse deținuților normali. Totuși, infracțiunea (infracțiunile) comise vor fi luate în considerare întotdeauna atunci când este evaluat pericolul prezentat;
 • Umanitate: un mediu caracterizat de grija și preocuparea pentru persoană.
 • Legitimare: transparența penitenciarului, modul în care acesta răspunde incidentelor și recunoașterea morală, de către acesta, a individului.
 • Relații personal-deținuți: încrederea și competența personalului pentru utilizarea autorității sunt vitale pentru crearea unei relații bune, bazată pe respectul reciproc.
 • Prezența unui lider extremist carismatic este un factor important: acești deținuți trebuie identificați și riscul pe care îl prezintă trebuie gestionat.

 

Urmăriți filmulețul și discutați:

Ofițerii din penitenciar îngrijorați de radicalizarea din închisori

 

 

Pasul  4:  Reintegrare

Obiectivul reintegrării trebuie să fie împiedicarea comportamentului violent și permiterea incluziunii și participării în societate. Un sentiment de apartenență și acceptare este posibil să reprezinte un angajament pentru violență mai puțin sustenabil. Ideile radicale nu sunt periculoase în sine, chiar dacă pot rămâne un factor de risc pentru comportamentul violent, în anumite situații.

 

RAN sugerează că:

 • Planurile de reintegrare trebuie incluse pe ordinea de zi de lucru pentru deținut, imediat ce este emisă sentința, dacă este posibil.
 • Este important să înțelegem individul, să lucrăm asupra problemelor sale și posibilităților sale.
 • Este vital să planificăm terminarea sprijinului, să reducem gradual bazarea persoanei pe alții și să construim capacitatea acestora de a se descurca.
 • Perioadele de tranziție sunt considerate puncte în timp când riscul de recidivism este mare, astfel încât este important să existe planuri implementate anterior ca deținuții să-și fi ispășit întreaga sentință. Aceste planuri trebuie să includă moduri de gestionare a problemelor de cazare sau din viața persoană și trebuie să utilizeze capitalul uman și capitalul social în vederea prevenirii unor noi infracțiuni.

 

Nivelul avansat

Pasul  5:  În principal, există trei moduri în care penitenciarele gestionează deținuții radicalizați. Acestea sunt:

 1. Concentrare (plasarea teroriștilor condamnați laolaltă)
 2. Dispersare (plasarea teroriștilor condamnați într-un regim alături de alți deținuți care nu au fost condamnați pentru comiterea infracțiunilor legate de terorism)
 3. O combinație de a și b.

Discutați avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre aceste abordări:

 

 

Alegerea regimului Avantaje potențiale Dezavantaje potențiale
Dispersat:

Persoanele suspectate sau condamnate de comiterea actelor extremiste violente sunt plasate printre deținuții “normali” și sunt încadrate în același regim general.

Aceasta nu semnifică că infractorii sunt plasați într-o unitate ordinară. Plasarea are loc pe baza evaluării riscului.

– Este mai puțin probabil ca deținuții să se considere marginalizați din cauza convingerilor lor. La un anumit grad, aceștia vor fi tratați similar deținuților normali.

– Deținuții pot fi influențați pozitiv deoarece se află în preajma diferitelor grupuri de deținuți, cu mentalități diferite.

– Gestionarea de membrii generaliști ai personalului în locul specialiștilor.

– Risc de radicalizare a altor deținuți.

– Deținuții și mediul său necesită monitorizare atentă pentru identificarea oricăror influențe negative.

– Risc de amestecare a extremiștilor cu rețelele criminale.

Concentrat/plasat laolaltă:

Persoanele suspectate sau condamnate de comiterea actelor extremiste violente sunt plasate laolaltă într-o aripă dedicată teroriștilor.

– Toți deținuții dintr-o aripă dedicată teroriștilor pot fi monitorizați complet cu privire la contactele lor din cadrul aripii.

– Oportunitate limitată de a influența alți deținuți.

– Activitate individuală și de grup cu deținuții referitor la de-radicalizare / descurajare și alte intervenții.

– Personalul dintr-o aripă dedicată teroriștilor devine expert deoarece lucrează cu deținuții radicalizați zilnic. Doar un grup mic de membri ai personalului trebuie instruit.

– Această abordare poate reasigura publicul că sunt luate măsuri reale și puternice pentru protejarea societății.

 

– Aripa dedicată teroriștilor poate facilita radicalizare / acte extremiste ulterioare. Noi legături dintre deținuții extremiști pot fi formate și aceasta poate spori riscul atunci când sunt eliberați din penitenciar.

– Lipsa contactului poate determina dificultăți la momentul socializării unei persoane după eliberarea sa.

– Percepțiile referitoare la injustiție ar putea conduce la radicalizare sporită a deținuților, dar și la suporteri ai acestuia din afara penitenciarului.

– Respectivele unități sunt scumpe și au nevoie de personal pentru situații de urgență.

– Deținuții se pot simți stigmatizați deoarece se află izolați într-o aripă separată, dar alții pot vedea acest fapt ca un semn de statut înalt sau credibilitate ca extremist. Astfel, poate conduce la o coeziune mai mare în cadrul grupului.

– Intervențiile de de-radicalizare / descurajare ar fi afectate.

– Abordarea riscă să creeze gruiuri cu o putere simbolică mare.

Combinație:

Pe baza evaluării riscurilor, se decide dacă o persoană suspectată de sau care a fost condamnată pentru comiterea actelor violente este plasată într-o aripă separată sau în cadrul unui regim normal.

– Abordare personalizată care ia în considerare riscul și nevoile deținutului.,

– După analizare și evaluare, deținutul poate fi plasat în cel mai adecvat regim.

– Ambele regimuri trebuie să fie disponibile.

– Nevoia de instrumente robuste de evaluare.

 

 

 

 

Pasul  6:  Abordarea bazată pe descurajare

Pe baza RAN, cel mai eficient mod pentru a sprijini descurajarea de la radicalismul violent poate fi permiterea infractorului radicalizat să-și redefinească propria identitate ca non-radical sau cel puțin ca radical non-violent.

 

Din punctul dvs. de vedere, puteți, ca ofițer într-un mediu penitenciar, să sprijiniți un deținut pentru renunțarea la violență?

 

Notă pentru Facilitator

Citiți înaintea sesiunii: RAN P&P Gestionarea radicalizării într-un mediu penitenciar și de probațiune RAN P&P – lucrare de lucru a practicienilor

 

Concluzii

Nivel introductiv

Identificați ordinea de importantă a anumitor subiecte/aspecte discutate în cadrul acestei lecții cu privire la semnificația lor pentru penitenciarul dvs.

Nivelul avansat

Gândiți-vă la unul sau doi deținuți care au fost radicalizați sau care sunt suspectați de radicalizarea altor persoane, în penitenciarul dvs. Descrieți modul în care acești deținuți sunt tratați. Indicați cum ar trebui îmbunătățită această abordare, din punctul dvs. de vedere.

 

Evaluare

Descrieți cum poate fi implementat, în practică, procesul de asigurare a bunăstării și reabilitării infractorilor, într-un mediu penitenciar, în scopul promovării rezistenței deținuților.

Materiale de citit

Nivel introductiv

Materiale obligatorii de citit:

The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability (Radicalizarea Deținuților din Penitenciare: Explorarea recrutării, religiei și vulnerabilității deținuților), de Mulcahy, Elizabeth, Merrington, Shannon, Bell, Peter. 2013. Journal of Human Security

Materiale suplimentare de citit:

Spania elimină o rețea jihadistă care opera în 17 penitenciare. Extras de pe http://en.qantara.de/content/spain-smashes-jihadist-ring-operating-in-17-jails

 

Nivelul avansat

Materiale obligatorii de citit:

Radicalizarea sau Reabilitare. Înțelegerea provocării reprezentate de deținuții extremiști și radicalizați. Greg Hannah, Lindsay Clutterbuck, Jennifer Rubin. Alcătuit pentru RAND Corporation

Materiale suplimentare de citit:

Anjem Choudary – Eliberarea din penitenciare ar putea înrăutăți extremismul islamist și de extremă dreaptă, avertizează experții. Extras de pe https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/anjem-choudary-prison-released-jail-extremism-isis-terror-islamist-far-right-al-muhajiroun-a8565601.html

‘Câțiva’ extremiști violenți au fost radicalizați în penitenciare indică un raport. Extras de pe: https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jun/07/few-violent-extremists-radicalised-in-jail-report-finds

 

Informații pentru Facilitator

Majoritatea Pașilor conțin un punct suplimentar, cu informații pentru facilitator. Ar fi util pentru discuție să păstrați respectivele răspunsuri posibile în minte atunci când desfășurați sesiunea.

Mai mult, facilitatorul trebuie să fie foarte familiarizat cu documentul alcătuit de RAN – Gestionarea radicalizării într-un context penitenciar și de probațiune, document de lucru al practicienilor.