Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Razlike med spoloma in radikalizacija

Radikalizacija je ‘dinamičen proces, v katerem posameznik vse bolj sprejema in podpira nasilni ekstremizem. Razlogi za ta proces so lahko ideološki, politični, verski, družbeni, gospodarski ali osebni’. Jasno je, da se v teroristične skupine vključujejo tudi ženske. ISIS novači ženske na različne načine, med drugim s sklepanjem zakonskih zvez in prepričevanjem, naj storijo nasilna dejanja, vključno s samomorilskimi napadi. Razlike med spoloma pa niso vedno ustrezno obravnavane, kar velja tudi za ocenjevalna orodja.

Nekateri motivacijski dejavniki vključevanja žensk v ekstremistične skupine so:

  • odziv na nasilje in zatočišče za ženske;
  • gospodarska in politična izključenost žensk;
  • pridobivanje samospoštovanja in prevzemanje nekonvencionalnih vlog, ki izpodbijajo družbene norme, nanašajoče se na spol;
  • versko prepričanje;
  • vpliv moških družinskih članov, ki novačijo bodoče teroriste;
  • vpliv socialnih omrežij, usmerjenih na ženske.

Ekstremizem se med ženskami ne razlikuje od tistega pri moških, vendar pa je težje spremljati in nadzirati ekstremistke, saj pogosto delujejo v zaprtih krogih, z le malo stika z zunanjim svetom. Omejen stik z zunanjim svetom lahko na primer pomeni, da se njihovi otroci šolajo doma in ne v splošnem šolskem sistemu. Ker so primeri žensk, ki so v zaporu zaradi ekstremizma, redki, se lahko rehabilitacija in reintegracija izkažeta za zelo zahtevni nalogi.

Poleg tega si teroriste stereotipno predstavljamo kot moške. Vendar so v ta pojav vključene tudi ženske. Naj gre za pripadnice čečenskih črnih vdov, ISIS ali drugih skupin – ženske so ravno tako dovzetne za radikalizirajo kot moški. Vendar pa se o tem pojavu manj govori in je slabše raziskan.

 

Fairbot