RESULTATEN VAN FAIR – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

 • Voorkomen van gewelddadige radicalisering van gedetineerden.
 • Aanmoedigen van afscheiding van de radicale groep.
 • Faciliteren van re-integratie in de samenleving.

RESULTATEN VAN FAIR

 • Het FAIR project bouwt op twee pilaren. Ten eerste de VERZAMELING VAN BEST PRACTICES in Europa (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) op het gebied van maatregelen ter preventie en bestrijding van radicalisering binnen gevangenissen. Ten tweede het RAPPORT OVER RISICOFACTOREN (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) om gedetineerden die reeds geradicaliseerd zijn of dit risico lopen tijdig te ontdekken. Het rapport beschrijft factoren, houdingen en gedragskenmerken die relevant zijn bij het detecteren van gedetineerden die dit risico lopen.
 • De behoeftes van gevangenismedewerkers in het omgaan met radicalisering en het voorkomen ervan zijn uitgewerkt in het BEHOEFTEANALYSERAPPORT VAN GEVANGENISMEDEWERKERS (EN).
 • GEMEENSCHAPPELIJKE RICHTLIJNEN (EN) geven gevangenismedewerkers richtlijnen om te volgen bij het werken met gedetineerden die risico lopen te radicaliseren.
 • Het PREVENTIE – EN REHABILITATIE PROGRAMMA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) stelt gevangenismedewerkers in staat om radicalisering van gedetineerden te voorkomen, hen te helpen in het loskomen van radicalisering en te ondersteunen bij een geleidelijke overgang richting vrijlating.
 • Relevant ondersteunend materiaal verzameld tijdens de ontwikkeling van de bovenstaande documenten, is beschikbaar op het FAIR WEB PLATFORM in 10 talen (Engels, Fins, Hongaars, Italiaans, Litouws, Maltees, Nederlands, Portugees, Roemeens, Sloveens).
 • Ronde-tafel-gesprekken met belanghebbenden en beleidsmakers zijn georganiseerd in alle partnerlanden om de specifieke situatie en behoeften per land in beeld te krijgen. De resultaten hiervan zijn samengevat in een DISCUSSIEGROEPEN RAPPORT (EN).
 • 170 gevangenismedewerkers uit 9 landen nemen deel aan het TRAININGSPROGRAMMA VOOR GEVANGENISMEDEWERKERS (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI), waardoor zij hun kennis en vaardigheden op het gebied van het herkennen van radicaliseringsfactoren uitbreiden.
 • ONLINE CONSULTATIE SERVICE in alle talen van de partnerlanden ter ondersteuning van de recent getrainde medewerkers.
 • Het proces zal worden geëvalueerd via een EVALUATIE SYSTEEM (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI), waarna de resultaten worden gepresenteerd in het PROGRAMMA VOOR GEVANGENISMEDEWERKERS EVALUATIE RAPPORT (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI).
 • Een HAALBAARHEIDSONDERZOEK ALTERNATIEVE DETENTIE CENTRA (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO) wordt uitgevoerd om te onderzoeken wat de voordelen zouden zijn van het opzetten van een centrum waarin geradicaliseerde veroordeelden en gedetineerden die het risico lopen om te radicaliseren buiten de gevangenis worden opgevangen en begeleid worden bij een afscheidings- en re-integratieprogramma.
 • 12 LANDELIJKE PROTOCOLLEN (EN, HU, IT, LT, MT, PT) zijn opgesteld met de belangrijkste instanties in de deelnemende landen voor de totstandkoming van alternatieve detentie centra.
 • Het EVALUATIERAPPORT VAN DE PREVENTIE- EN REHABILITATIE PROGRAMMA PILOT (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) levert een overzicht van de resultaten van het programma die zijn samengebracht via een gezamenlijke methodologie.
 • Het FAIR project bereikt 10.000 burgers, 170 gevangenismedewerkers en 162 belanghebbenden via de projectwebsite, Facebook en LinkedIn. Dit is gebaseerd op een gemeenschappelijk VISUALITEITS PAKKET met een project logo en een visueel herkenbare lay-out. PROJECT BROCHURES (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) zijn beschikbaar voor een beknopt overzicht van het project.