Dobrodošli v spletni posvetovalnici – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Dobrodošli v spletni posvetovalnici

 

 

 

Fairbot