Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Povezava med verstvi, radikalizacijo in terorizmom

Ker živimo v Evropi, je pomembno predstaviti pomemben vidik v zvezi z verstvi. Dandanes je islam pogosto v vlogi “slabe religije”, kar odvrača našo pozornost od drugih religij, kot je krščanstvo, ki je zaznamovalo preteklost Evrope in je stalno prisotno vse od takrat. Za razširjen vpogled je v Fairbotu na voljo seznam literature na tematiko […]

Več…

Fairbot

Obvezno branje:

 

Dodatno branje:

Obvezno branje za napredno raven razumevanja tematike: