Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Domači ekstremizem

Domači ekstremizem se nanaša predvsem na posameznike ali skupine, ki izvajajo kazniva dejanja z namenom doseganja širših ciljev, kot so na primer “skrajno desničarski ekstremisti”. Lahko želijo spremeniti zakonodajo ali vplivati na notranjo politiko in to poskušajo doseči izven meja običajnega demokratičnega procesa. […]

Več…