Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Domači ekstremizem

Domači ekstremizem se nanaša predvsem na posameznike ali skupine, ki izvajajo kazniva dejanja z namenom doseganja širših ciljev, kot so na primer “skrajno desničarski ekstremisti”. Lahko želijo spremeniti zakonodajo ali vplivati na notranjo politiko in to poskušajo doseči izven meja običajnega demokratičnega procesa. […]

Več…

Spoprijemanje z radikaliziranimi zaporniki

Obstajajo trije načini, na katere se zapori spoprijemajo z radikaliziranimi zaporniki, in sicer: Koncentrirana namestitev (obsojeni teroristi so nameščeni skupaj) Razpršena namestitev (obsojeni teroristi so nameščeni v režim skupaj z drugimi zaporniki, ki niso obsojeni za kazniva dejanja povezana s terorizmom) Kombinacija pristopov a in b.   Navedeni načini imajo svoje potencialne prednosti in slabosti: […]

Več…

Ključna vprašanja in odgovori

Ali bi morali tuje bojevnike, ki so se vrnili v Evropo, obravnavati kot zločince, ali bi se morali posvetiti rehabilitaciji? V tem primeru ne obstaja model, ki bi ustrezal vsem. To je zato, ker se politike, pravosodje in načini vodenja med evropskimi državami razlikujejo. Znotraj Evrope obstaja več pristopov. Nekatere države uporabljajo kazensko pravosodni sistem […]

Več…

Privlačnost znanosti

Mar ne bi bilo lepo, če bi imeli seznam, ki bi napovedal nasilna ekstremistična dejanja? Če odkljukamo določeno število polj, potem obstaja verjetnost, da je nekdo ekstremist. Več polj ko odkljukamo, večja je verjetnost. Mar ne bi bilo bolje, če bi lahko že v naprej preprečili nastanek teh polj in se s tem izognili katastrofalnim […]

Več…

Džihad

Džihad: boj proti sovražnikom islama. Biti ekstremist ni protizakonito. Mnogi imajo ekstremističen pogled na številne stvari, a to še ne pomeni, da kršijo zakon. Ekstremist, ki postane terorist, z nezakonito uporabo sile, s terorjem ali z grožnjo z nasiljem prepričuje druge, naj podprejo ekstremistična prepričanja. Skozi zgodovino smo bili priča različnim ekstremističnim skupinam, ki so […]

Več…

Fairbot