Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Državni zakoni o terorizmu

Slovenski kazenski zakonik (v štirih členih) že obravnava terorizem, njegovo financiranje, poveličevanje in usposabljanje posameznikov zanj ter ga prepoznava kot kaznivo dejanje, za katero nalaga kazni v razponu od treh do petnajstih let zapora. Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 108. do 111. člen KZ-1 Na podlagi dodatnega protokola h Konvenciji […]

Več…