Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Radikalizacija

Radikalen: če nekaj velja za ekstremistično ali se zelo razlikuje od česarkoli, kar je do sedaj veljalo za običajno, potem rečemo, da je radikalno. Radikalizacija je opredeljena kot dejanje ali proces, ki povzroči, da nekdo zavzame radikalna stališča do političnih ali družbenih vprašanj.   Menim, da je preprečevanje radikalizacije učinkovitejše od deradikalizacije, kar pomeni, da […]

Več…

Fairbot

Predlagam ogled video posnetka ‘Universities for terrorists’ EU prisons turning into radicalization hotspots: