Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Sodelovanje z zunanjimi agencijami

Radikalizacija ni edina težava v posameznem zaporu, oddelku ali centru. Gre za svetovno vprašanje, ki ga morajo skupaj reševati različne agencije. Nevladne organizacije (NVO) se običajno osredotočajo na eno področje ponovne vključitve v družbo in rehabilitacije. Med predavanjem se bodo udeleženci seznanili s svetovnimi in lokalnimi NVO, ki delujejo v korist posameznikov na prestajanju kazni […]

Več…

Razlike med spoloma in radikalizacija

Radikalizacija je ‘dinamičen proces, v katerem posameznik vse bolj sprejema in podpira nasilni ekstremizem. Razlogi za ta proces so lahko ideološki, politični, verski, družbeni, gospodarski ali osebni’. Jasno je, da se v teroristične skupine vključujejo tudi ženske. ISIS novači ženske na različne načine, med drugim s sklepanjem zakonskih zvez in prepričevanjem, naj storijo nasilna dejanja, […]

Več…

Radikalizacija, ki vodi v terorizem

Težava pri radikalnih stališčih do katerihkoli vprašanj je, da ekstremna radikalizacija lahko vodi v ekstremna dejanja, vključno s terorizmom. Seznanjeni moramo biti z naslednjimi izrazi: terorizem, mednarodni terorizem in domači ekstremizem. Kaj je terorizem? Teroristične skupine uporabljajo nasilje in grožnje z nasiljem za propagiranje svojih idej in kot sredstvo za dosego ciljev. Pogosto si prizadevajo […]

Več…

Radikalizacija in zapori: kakšna je povezava?

Naslednji parametri lahko opišejo, koliko zdravega okolja nudi zapor: Varnost: če osebje zapora ne zmore ohraniti zdravega okolja, zaporniki oblikujejo skupine, ki nudijo tako prijateljstvo kot zaščito. Te skupine lahko v določenih okoliščinah postanejo zaporske tolpe, ki stopnjujejo hierarhijo, stopnjo nevarnosti, konflikte med zaporniki ter konflikte med osebjem in zaporniki. Zaupanje: koncept, ki ga ni […]

Več…

Spoprijemanje z radikaliziranimi zaporniki

Obstajajo trije načini, na katere se zapori spoprijemajo z radikaliziranimi zaporniki, in sicer: Koncentrirana namestitev (obsojeni teroristi so nameščeni skupaj) Razpršena namestitev (obsojeni teroristi so nameščeni v režim skupaj z drugimi zaporniki, ki niso obsojeni za kazniva dejanja povezana s terorizmom) Kombinacija pristopov a in b.   Navedeni načini imajo svoje potencialne prednosti in slabosti: […]

Več…

Ključna vprašanja in odgovori

Ali bi morali tuje bojevnike, ki so se vrnili v Evropo, obravnavati kot zločince, ali bi se morali posvetiti rehabilitaciji? V tem primeru ne obstaja model, ki bi ustrezal vsem. To je zato, ker se politike, pravosodje in načini vodenja med evropskimi državami razlikujejo. Znotraj Evrope obstaja več pristopov. Nekatere države uporabljajo kazensko pravosodni sistem […]

Več…

Zakaj nekateri ljudje postanejo nasilni ekstremisti, drugi pa ne?

Ne smemo pozabiti, da se radikalizacija, še posebej taka, ki vodi v nasilna ekstremna dejanja, ne odvije čez noč: gre namreč za proces. Ta proces je povezan z iskanjem identitete, smisla, in mesta v skupnosti. Da bi lažje razumeli te tri koncepte, vzemimo za primer sebe in spregovorimo o lastni identiteti – KDO SEM? smislu […]

Več…

Povezava med verstvi, radikalizacijo in terorizmom

Ker živimo v Evropi, je pomembno predstaviti pomemben vidik v zvezi z verstvi. Dandanes je islam pogosto v vlogi “slabe religije”, kar odvrača našo pozornost od drugih religij, kot je krščanstvo, ki je zaznamovalo preteklost Evrope in je stalno prisotno vse od takrat. Za razširjen vpogled je v Fairbotu na voljo seznam literature na tematiko […]

Več…

Radikalizacija

Radikalen: če nekaj velja za ekstremistično ali se zelo razlikuje od česarkoli, kar je do sedaj veljalo za običajno, potem rečemo, da je radikalno. Radikalizacija je opredeljena kot dejanje ali proces, ki povzroči, da nekdo zavzame radikalna stališča do političnih ali družbenih vprašanj.   Menim, da je preprečevanje radikalizacije učinkovitejše od deradikalizacije, kar pomeni, da […]

Več…

Fairbot

Predlagam ogled video posnetka ‘Universities for terrorists’ EU prisons turning into radicalization hotspots: