Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Domači ekstremizem

Domači ekstremizem se nanaša predvsem na posameznike ali skupine, ki izvajajo kazniva dejanja z namenom doseganja širših ciljev, kot so na primer “skrajno desničarski ekstremisti”. Lahko želijo spremeniti zakonodajo ali vplivati na notranjo politiko in to poskušajo doseči izven meja običajnega demokratičnega procesa. […]

Več…

Skrajna desnica

Skrajna desnica (radikalna desnica, desno krilo, ekstremizem desnice) je politična oznaka za stranke in gibanja, ki temeljijo na fašističnih, rasističnih in/ali skrajno reakcionarnih ideologijah. Pripadniki skrajne desnice podpirajo koncept neenakosti rezultatov, kar pomeni, da je ena skupina ljudi že po naravi boljša od druge. Sprejemajo tudi neenakost možnosti, podpirajoč koncepte, kot so segregacija, množični izgon vseh, […]

Več…

Fairbot

Podrobnejša razlaga je v posnetku na Youtube: Right Wing Extremism & Terrorism

Primeri terorističnega napada skrajne desnice: