Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Razlike med spoloma in radikalizacija

Radikalizacija je ‘dinamičen proces, v katerem posameznik vse bolj sprejema in podpira nasilni ekstremizem. Razlogi za ta proces so lahko ideološki, politični, verski, družbeni, gospodarski ali osebni’. Jasno je, da se v teroristične skupine vključujejo tudi ženske. ISIS novači ženske na različne načine, med drugim s sklepanjem zakonskih zvez in prepričevanjem, naj storijo nasilna dejanja, […]

Več…

Radikalizacija, ki vodi v terorizem

Težava pri radikalnih stališčih do katerihkoli vprašanj je, da ekstremna radikalizacija lahko vodi v ekstremna dejanja, vključno s terorizmom. Seznanjeni moramo biti z naslednjimi izrazi: terorizem, mednarodni terorizem in domači ekstremizem. Kaj je terorizem? Teroristične skupine uporabljajo nasilje in grožnje z nasiljem za propagiranje svojih idej in kot sredstvo za dosego ciljev. Pogosto si prizadevajo […]

Več…

Ključna vprašanja in odgovori

Ali bi morali tuje bojevnike, ki so se vrnili v Evropo, obravnavati kot zločince, ali bi se morali posvetiti rehabilitaciji? V tem primeru ne obstaja model, ki bi ustrezal vsem. To je zato, ker se politike, pravosodje in načini vodenja med evropskimi državami razlikujejo. Znotraj Evrope obstaja več pristopov. Nekatere države uporabljajo kazensko pravosodni sistem […]

Več…

Privlačnost znanosti

Mar ne bi bilo lepo, če bi imeli seznam, ki bi napovedal nasilna ekstremistična dejanja? Če odkljukamo določeno število polj, potem obstaja verjetnost, da je nekdo ekstremist. Več polj ko odkljukamo, večja je verjetnost. Mar ne bi bilo bolje, če bi lahko že v naprej preprečili nastanek teh polj in se s tem izognili katastrofalnim […]

Več…

Povezava med verstvi, radikalizacijo in terorizmom

Ker živimo v Evropi, je pomembno predstaviti pomemben vidik v zvezi z verstvi. Dandanes je islam pogosto v vlogi “slabe religije”, kar odvrača našo pozornost od drugih religij, kot je krščanstvo, ki je zaznamovalo preteklost Evrope in je stalno prisotno vse od takrat. Za razširjen vpogled je v Fairbotu na voljo seznam literature na tematiko […]

Več…

Skrajna desnica

Skrajna desnica (radikalna desnica, desno krilo, ekstremizem desnice) je politična oznaka za stranke in gibanja, ki temeljijo na fašističnih, rasističnih in/ali skrajno reakcionarnih ideologijah. Pripadniki skrajne desnice podpirajo koncept neenakosti rezultatov, kar pomeni, da je ena skupina ljudi že po naravi boljša od druge. Sprejemajo tudi neenakost možnosti, podpirajoč koncepte, kot so segregacija, množični izgon vseh, […]

Več…

Državni zakoni o terorizmu

Slovenski kazenski zakonik (v štirih členih) že obravnava terorizem, njegovo financiranje, poveličevanje in usposabljanje posameznikov zanj ter ga prepoznava kot kaznivo dejanje, za katero nalaga kazni v razponu od treh do petnajstih let zapora. Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 108. do 111. člen KZ-1 Na podlagi dodatnega protokola h Konvenciji […]

Več…