Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

  • Preprečuje nasilno radikalizacijo zapornikov.
  • Spodbuja neradikalizacijo.
  • Omogoča ponovno vključevanje v družbo.

Privlačnost znanosti

Mar ne bi bilo lepo, če bi imeli seznam, ki bi napovedal nasilna ekstremistična dejanja? Če odkljukamo določeno število polj, potem obstaja verjetnost, da je nekdo ekstremist. Več polj ko odkljukamo, večja je verjetnost. Mar ne bi bilo bolje, če bi lahko že v naprej preprečili nastanek teh polj in se s tem izognili katastrofalnim […]

Več…